สถาบันอัญมณี แนะตรวจสอบของแท้

ผู้อำนวย สถาบันอัญมณีฯ แนะตรวจอัญมณี มรดกตกทอดนำมาตรวจสอบของแท้ หลังพบการซื้อขายในอดีต ด้วยความเชื่อถือ และบอกเล่าอาจเป็นของเลียนแบบ นำเช็กให้ชัวร์เพื่อขอใบรับรองคุณภาพ พร้อมเชิญชมนิทรรศการ มรกต อัญมณีแห่งโชคลาภและความรุ่งเรือง

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า สถาบันอัญมณีฯ ได้ตรวจสอบพบว่า การซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของคนไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเก็บสะสมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นมรดกตกทอดกันรุ่นต่อรุ่น ยอมรับว่าอัญมณีและเครื่องประดับเก็บมาอาจจะไม่ใช่ของแท้โดยผู้เป็นเจ้าของประสงค์เก็บเพื่อเป็นทรัพย์สิน หรือเก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ดังนั้น สถาบันฯเห็นว่า ควรมีการตรวจสอบก่อนว่าเป็นอัญมณีและเครื่องประดับชนิดใดของแท้หรือไม่ ซึ่งในอดีตการตรวจสอบยังไม่แพร่หลายลักษณะการซื้อเน้นความเชื่อถือ และเชื่อคำกล่าวของผู้ขายว่าเป็นเครื่องประดับแท้ แต่จริงอาจเป็นอัญมณีสังเคราะห์หรือ เครื่องประดับเทียมเลียนแบบทำให้ผู้ซื้อได้ของปลอมมากกว่าของแท้ โดยสถาบันอัญมณีฯ ขอแนะนำให้นำมาตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในทรัพย์สินที่เก็บสะสมอยู่ในขณะนี้

สำหรับการตรวจสอบ สถาบันอัญมณีฯ เปิดให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองการตรวจสอบเครื่องประดับ (Jewelry Identification Report) ซึ่งเป็นใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งระบุคุณสมบัติเฉพาะของอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก ชนิดของอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพ และความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประเมินราคา การขายต่อ การทำประกัน หรือใช้ในการส่งผ่านมรดกจากรุ่นสู่รุ่นได้ โดยใบรับรองการตรวจสอบจากสถาบันอัญมณีฯ ถือเป็นการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อัญมณีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสมาชิกสมาพันธ์เครื่องประดับโลกThe World Jewellery Confederation หรือ CIBJO เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ สถาบันอัญมณีฯ ขอเชิญประชาชนที่สนใจสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเข้าชมนิทรรศการ “มรกต: อัญมณีแห่งโชคลาภและความรุ่งเรือง” โดยนำเครื่องประดับมรกตอันสวยงามของคนดังๆในวงการอัญมณีและเครื่องประดับมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ อาคารทีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม ระหว่างวันที่ 15-31 พ.ค. 61 เวลา 9.30-17.00 น. รวมทั้งยังเปิดอบรมหลักสูตร “Workshop อัญมณีสำคัญในตลาดโลกตอนที่ 3 การจำแนกมรกต แท้-เทียม” บรรยายโดยอาจารย์จิระพฤกษ์ จักรวาลวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯมาให้ความรู้ครบทุกแง่มุมเกี่ยวกับมรกต จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเลือกซื้อมรกตได้อย่างมั่นใจ

Comments are closed.