โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต

โรงเรียนนวดไทยภูเก็ตเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะสืบทอดภูมิปัญญาแห่งศาสตร์การนวดไทยของอาจารย์เพียงจิต ลิ่มอินทร์ กับอาจารย์พินิต สร้อยสุวรรณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในวงการแพทย์แผนไทยของท่านทั้งสอง ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการนวดไทยสู่วิชาชีพที่เป็นสากล

ทางโรงเรียนจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทอาชีวะขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรการนวดไทย ที่ประกอบด้วยหลักสูตรความรู้สำหรับผู้ให้บริการนวด การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งหลักสูตรการนวดฝ่าเท้า หลักสูตรการนวดน้ำมัน และมีหลักสูตรการนวดระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจและมีเวลาจำกัด เช่น การประคบอบสมุนไพร ฝึกปฏิบัตินวดฝ่าเท้า นวดไทยบำบัดอาการปวดเมื่อยทั่วไป และการนวดน้ำมัน เป็นตัน นอกจากนี้ยังมีสถานพยาบาลหมอเพียงจิต ซึ่งเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง เปิดรักษาบุคคลทั่วไป เช่น การบริการตรวจรักษาโรคแบบเวชกรรมไทยด้วยยาสมุนไพรแผนโบราณ ขี้ผึ้ง และการนวดไทย บริการนวดกดจุดจับเส้น การรักษาโรคที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 4 เอ็น กล้ามเนื้อ ธาตุพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยกรรมวิธีนวดแผนไทย การดูแลมารดาหลังคลอด (อยู่ไฟ) ด้วยการนวดประคบเข้ากระโจมนึ่งหม้อเกลือและนั่งถ่าน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.